1. KINDERZORG, IETS VOOR JOU?

    Het 7de jaar Kinderzorg is een praktijk- en ervaringsgericht specialisatiejaar. Je wordt in dit jaar gevormd tot een beginnende kinderbegeleider die professionele zorg biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

  2. INSTAP?

    Je kan instappen wanneer je de derde graad TSO of BSO in het studiegebied personenzorg hebt gevolgd.

  3. WAT LEER JE?

    Je leert dit jaar zowel zelfstandig als in groep probleemoplossend denken in situaties die complexer zijn dan in 5de en 6de Verzorging. Je leert kinderen verzorgen en opvoeden. Zo kan je hun ontwikkeling stimuleren. Je maakt zelf aangepaste activiteiten. We hebben aandacht voor gezonde voeding en huishoudelijke taken. Je leert al doende! Je maakt geïntegreerde praktijkoefeningen in de lessen. Je gaat op stage bij kinderen in een kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.

Lessentabel
Wat na 7de Kinderzorg?
Verder studeren na het 7e jaar: VIVES HBO5 verpleegkunde Waregem-Tielt.