De ondersteuner helpt mee

Wanneer de verhoogde zorgmaatregelen van school onvoldoende zijn, kan er gekeken worden voor extra ondersteuning voor de leerling én de school. Dan kan er extra ondersteuning (ON) ingeschakeld via het Ondersteuningsnetwerk. Dat kan het geval zijn voor leerlingen met emotionele of gedragsproblemen, ASS, dysfasie, DCD (dyspraxie), gehoorproblemen, visuele problemen, …

Gemotiveerd verslag

ON kan alleen opgestart worden na overleg met het CLB als er aan voldoende voorwaarden voldaan is om een gemotiveerd verslag op te stellen. ON is flexibel in tijd en in frequentie. Dit betekent dat ON op gelijk welk moment in het schooljaar kan opgestart (of gestopt) worden en op ieder moment uitgebreid (of verminderd) kan worden in aantal uren volgens de noden van de leerling.