Uitzondering

IAC staat voor Individueel Aangepast Curriculum. Als een leerling ondanks de maatregelen uit de basiszorg, verhoogde zorg en uitgebreide zorg nog niet voldoende goed functioneert, kan IAC een laatste mogelijkheid zijn. Dit is echter een zeer uitzonderlijke maatregel.

Leerstof op maat

Er wordt dan een traject op maat van de leerling opgemaakt waarbij vakken en leerplandoelen kunnen weggelaten worden. Dat betekent dat een leerling in een IAC niet meer voldoet aan de leerplandoelen van de studierichting. De leerling krijgt dan een attest van lesbijwoning. Je hebt het bewijs dat je een aantal lessen gevolgd hebt maar je krijgt geen getuigschrift of diploma.