Zorg op maat

Voor een aantal leerlingen met leerproblemen als dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, dysfasie, concentratieproblemen … zijn de maatregelen van de basiszorg niet voldoende. Dan willen we leerlingen volgens hun eigen zorgbehoefte de juiste zorgmaatregelen op maat bieden in overleg met de leerling, de ouders, de leerkrachten en de zorgcoördinator.

Evalueren en bijsturen

We evalueren tijdens elke klassenraad en elk oudercontact de zorgbehoeften van de leerling en we sturen het begeleidingsplan bij indien nodig.

Stimuleren in autonomie

We vinden het belangrijk om onze leerlingen te laten groeien in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We willen de leerlingen competenties en strategieën bieden die in het latere werkveld of bij hogere studies van pas zullen komen.